Nhám xốp

Các khối chà nhám xốp với nhiều hình dạng và độ cứng khác nhau nhằm tạo ra lớp hoàn thiện chuẩn xác cho vật liệu gỗ, ma tít, sơn và vec-ni.

Search